skip to Main Content

Snelle komst 2e Berkenflat en de daarmee samenhangende verhuizing WOS zouden geen politieke items mogen zijn, nu alle politieke partijen in de Raad vóór een 2e Berkenflat zijn

Snelle komst 2e Berkenflat en de daarmee samenhangende verhuizing WOS zouden geen politieke items mogen zijn, nu alle politieke partijen in de Raad vóór een 2e Berkenflat zijn

Unaniem zijn alle politieke partijen voorstander van een 2e Berkenflat. Bij Westland Verstandig staat die wens al vanaf 2014 in onze verkiezingsprogramma’s. Dus de komst moet voor alle politieke partijen belangrijk zijn en rondom die komst moet geen politiek bedreven worden.  Nu we coalitiepartij zijn, willen we die ambitie snel uitvoeren.

Spijtig is het te moet lezen en horen dat een aantal vaker dwarsliggende partijen nu toch weer trachten politieke spelletjes te spelen rondom de snelle komst. Dit is raar en niet goed. Zelfs probeert met name LPF met nepnieuwsachtige en incorrecte berichten (het gaat 7 jaar duren, de WOS moet blijven zitten, geen verhuizing naar Poeldijk) de vlotte bouw te dwarsbomen omdat zij met bizarre strapatsen alleen maar in de weer is om de verhuizing van de WOS naar de Veiling in Poeldijk te dwarsbomen. Zelfs verlaagt die partij zich door mededelingen in de Commissie van Arcade en de initiatiefnemer, met opzet verkeerd weer te geven. Gelukkig werd het aantal raadszetels van de LPF bij de laatste verkiezingen fors verminderd, dus veel invloed hebben ze niet.

Triest is ook dat het CDA LPF lijkt te steunen in haar missie en daardoor de komst 2e Berkenflat lastiger dan nodig wil maken. Waarom vragen we ons af. Politiek bedrijven of dom?

Westland Verstandig wil nog steeds in alle dorpen een complex à la de Berkenflat realiseren en snel starten in ’s-Gravenzande. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met de belangen van omwonenden. Ook moet de gemeente volledige steun geven, want het is een uniek en belangrijk project voor Westland en Westlandse senioren die zelfstandig willen blijven wonen, zorg krijgen die ze nodig hebben en kunnen recreëren in het complex en dat tegen een betaalbare huurprijs.

Back To Top