skip to Main Content

Sprake van niet integer handelen van 7 april van de burgemeester is tendentieus en niet correct!

Eindelijk geeft burgemeester de OM-brief na de nodige druk af. Het persbericht “er is sprake van niet integer handelen” van 7 april van de burgemeester is tendentieus en niet correct. Waarom nou toch zo handelen? De burgemeester toont zich weer een slecht verliezer

Zo-even gaf de burgemeester eindelijk de OM-brief af waarbij sepot plaatsvindt van de aangifte. Westland Verstandig had eerder vanochtend al contact met het OM Den Haag. Nu blijkt dat het persbericht van Van der Tak van 7 april op 3 punten onjuist / onvolledig is en een verkeerde lezing geeft van de OM-brief:

  • Ten onrechte wordt Westland Verstandig in het Takpersbericht in verband gebracht met het lekken uit de fractievoorzittersvergadering van 8 september 2016. De brief van het OM doet dat terecht niet. Voorts zijn de argumenten van het OM selectief en niet volledig weergegeven.
  • Ten onrechte constateert het Takpersbericht dat niet vaststaat dat de fractie van Westland Verstandig gelekt heeft. Het OM geeft aan dat de vraag rijst of sprake is van (bewust) lekken van geheime c.q. vertrouwelijke informatie. De stukken zijn aan de advocaat van Broekema toegezonden zonder oplegging geheimhouding en deze heeft die toegezonden aan o.a. de fractievoorzitters. Navraag door de recherche bij de heer Broekema wees uit dat deze aangaf niet in zijn belangen geschaad te zijn door plaatsing op de site. Dus er is geen geheime informatie gelekt uit de besloten vergadering. Ook de strafbaarheid van plaatsing op de site van de advocaat van de heer Broekema ontvangen stukken is volgens OM kwestieus en waarschijnlijk afwezig. Duidelijk dus. Waarom niet vermeld in het Takpersbericht?
  • De kop van het Takpersbericht is op zijn zachtst gezegd misleidend: het OM zegt zeker niet dat er sprake is van niet integer handelen. Het OM stelt: “dat zou kunnen worden gesteld” dat door een of meer raadsleden niet integer gehandeld is door informatie met een vertrouwelijk karakter bekend te maken. Het OM geeft dus veel minder stellig haar mening dan het Takpersbericht aangeeft in de kop en de verdere tekst. Geen sprake is van advies zoals het Takpersbericht vermeldt.

Overigens maakt het OM geen melding van de expliciete en schriftelijke toestemming van de griffier op 15 september om openheid en transparantie te geven door plaatsing op de site. Daarmee is er niets vertrouwelijks meer. Immers het belang van de griffier was de reden voor de beslotenheid. Het OM wist dat blijkbaar niet en zou anders de slotopmerking in haar brief niet gemaakt hebben. Overigens blijft de reactie van het OM bevreemden. Immers eerst vaststellen dat niets geheim en vertrouwelijk was en dan wel een wijzen op een mogelijk niet integer handelen. Het OM gaat daar ook niet over en heeft zich alleen te bemoeien met de strafrechtelijke facetten van een aangifte.

Schrijven Arrondissementsparket Den Haag inzake reactie op aangifte d.d. 27-09-16 (17-0081231)

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter.

 

Back To Top