skip to Main Content

Standpunt Westland Verstandig herbenoeming burgemeester

Standpunt Westland Verstandig herbenoeming burgemeester

Onze fractie heeft eerder al aangegeven hoe zij denkt over de verlenging van de termijn. Bij de coalitievorming in 2014 bleek al een obsessie te bestaan bij door de CDA-fractie ingeschakelde informateurs, die als eerste vraag stelden of de fractie voor of tegen herbenoeming was. Vreemd gedrag. Toen de mening gegeven werd dat dat niet het eerste was waar we aan dachten, was het gesprek snel voorbij en daarna werd het stil. In 2010 gaf de burgemeester de garantie dat hij de tegenstemmers voor zich zou winnen in de komende 6 jaar. Dat is niet gelukt. Destijds 4 tegenstemmen, nu 12. De Raad besloot op 12 april 2016 in beslotenheid te vergaderen. Weer een farce. Immers 3 leden hebben al gemeend in het AD van 9 april 2016 een voorschotje te geven op het advies van de vertrouwenscommissie. Onze fractie heeft dat niet gedaan omdat we dat niet in overeenstemming vonden met de vertrouwelijkheid van de commissie, niet correct vonden richting medefracties en ook niet correct vonden richting de burgemeester. We hebben ons onthouden van het geven van een mening. De fractievoorzitter van GBW dacht daar anders over en geeft als reden voor hun steun in de vertrouwenscommissie op: het verziekte politieke klimaat waardoor een nieuwe kandidaat moeilijk te vinden is en de burgemeester zou een economisch sprintje moeten trekken. Niet omdat hij de meest geschikte man is blijkbaar. Ook de CU-SGP-voorman spreekt in de wij-vorm in de krant en onthult 1 op 1 hetgeen in de commissie is verwoord. Hetzelfde doet de D66-man: Sjaak is een sterk merk… Nou ja, liefde maakt blind zullen we maar zeggen. Een goede afweging van de voor- en nadelen vindt bij de meerderheid niet plaats. Ook het gegeven dat best wel veel Westlanders openlijk kritiek uiten wordt stilgezwegen. Reacties op sites van WOS, Westlanders.nu, brieven etc. zijn er toch. De vraag is dan ook in hoeverre de Westlandse burgers achter deze herbenoeming staan. En dit ondanks het ingezette charme slotoffensief met de koffierondes. Jammer net op 12 april 2016 weer het zoveelste zeer negatieve artikel in de Telegraaf over boze politiemensen en een vermeend vreemd optreden achter de schermen van de burgemeester. Er is best wel veel kritiek ondanks het feit dat de Westlandse media enigszins in toom gehouden worden door een gecreëerde financiële prikkel. Herbenoeming betekent volgens onze fractie doorgaan op de oude wijze en weg. Een burgemeester die niet boven de partijen staat, die achter de coulissen stuurt en die tricks en trucs tot het vaste handgereedschap rekent, een burgemeester die onzichtbaar is op momenten dat hij er wel moet zijn en achter de schermen er is bij zaken waar hij zich verre van moet houden. Een burgemeester die zijn oren laat hangen naar eigen CDA en coalitiepartijen en oppositiepartijen die in alles de coalitie lijken bij te vallen. Een burgemeester die ten onrechte niet boven de partijen staat, partij kiest als dat uitkomt en buiten de Raad bij optredens menigmaal een vreemde indruk achterlaat op burgers. Een aantal uitglijers kunnen wij noemen, maar die zijn algemeen bekend. Onze fractie heeft absoluut niets tegen de burgemeester persoonlijk. Wij gunnen hem alle goeds toe in alle opzichten. Wij vragen ons ook af of het niet beter zou zijn geweest dat ook hij een andere insteek had gekozen. Maar herbenoeming voor 6 jaar betekent niet dat de 6 jaar ook volgemaakt moeten worden. We gunnen de burgemeester een andere mooie en uitdagende job. Wij vinden dat hij in en buiten Westland te veel negativiteit oproept en door de herbenoeming gaat dat door. Dat wil onze fractie niet en vandaar dat we als fractie tegen de herbenoeming zijn. Dit is een minderheidsstandpunt. Westland Verstandig hoopt wel op een betere samenwerking, die open en eerlijk is en gericht op het belang van onze burgers. Daar doen we het voor. De stress van de herbenoeming is er dan niet meer en dus staat de weg open voor een frisse en onbevangen doorstart, waarbij de kracht van allerlei tot nog toe parten spelende belangen er niet meer is.

 

Namens de fractie Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

fractievoorzitter

Back To Top