skip to Main Content

Standpunt Westland Verstandig over taakverdeling van de wethouders 13 mei 2014

Standpunt Westland Verstandig over taakverdeling van de wethouders 13 mei 2014

Wij betreuren het dat er geen wethouder komt die speciaal belast wordt met de ouderenzorg. Dit is een steeds groter wordende groep in Westland met specifieke verlangens. Ook had het in de reden gelegen één wethouder met een specifieke taak duurzaamheid te belasten.

Van de taakverdeling in zijn algemeenheid kan gesteld worden dat een aantal vreemde keuzes en wisselingen gemaakt worden. De nadelige gevolgen van de uitbreiding naar zes wethouders doet zich ook hier gevoelen. Dat financiën naar de VVD gaat begrijpen we. Die hebben samen met Westland Verstandig op dat punt ferme uitspraken gedaan voor de verkiezingen. Maar de zin ontgaat ons volledig dat ruimtelijke ordening verhuist van de ene wethouder naar de andere, terwijl wethouder Meijer het voortreffelijk gedaan heeft in de afgelopen periode. Ook het gesplitst houden van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling is iets wat niet logisch is en in het verleden belemmerend optrad.

Wij zijn natuurlijk verheugd dat de burgemeester niet langer meer het vermaledijde plan van de bouw van twee halve gemeentehuizen in “zijn” portefeuille heeft. Hij werd daardoor meegezogen in coalitie- en zelfs CDA-partijbelangen. Menigmaal is een scheve schaats gereden. Ook zijn optreden buiten de Raad als hij het over financiën had werd ingegeven door “de man” die het geld wilde gaan uitgeven voor de twee gemeentehuizen.

Daar komt nu gelukkig een einde aan en in de komende periode kan de burgemeester weer een poging doen om boven alle partijen te staan.

Dat vervolgens de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen weer wordt losgekoppeld van de ontwikkeling van de bestaande gemeentehuislocatie is natuurlijk weer vreemd omdat dit tot extra werk en mogelijke verdere complicaties kan leiden. Ook het opsplitsen van de 3 D over twee wethouders achten wij geen gelukkige keuze.

De keuzes die gemaakt zijn over de taakverdeling zijn dan ook niet onze keuzes en zijn vaak onlogisch, leiden tot meer werk ook in de ambtelijke organisatie en maken het voor burgers er niet duidelijker op.

Tenslotte nog een opmerking over zorgen die mijn fractie heeft:

Is het een “gelukkige” keuze om deze wethouder met kust en recreatie te belasten gezien zijn betrokkenheid tot nog toe bij verenigingen die ook met kust en recreatie zich bezighielden. Is het een gelukkige keuze om de PVDA-wethouder te koppelen aan een organisatie waar een voorziene en genoemde PVDA-wethouder de directrice is. Was het niet verstandiger geweest om op die gebieden andere keuzes te maken.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

Back To Top