skip to Main Content

Standpunt Westland Verstandig vuurwerkverbod in Westland

Standpunt Westland Verstandig vuurwerkverbod in Westland

Sprake is van een stukje folklore zeker in het Westland voor wat betreft het afsteken van vuurwerk en vaak ook goed voor de buurtcontacten daar dat toch een gezamenlijk iets is in de oudejaarsnacht. Wellicht een idee om een keer aan de Westlandse bevolking te vragen wat zij wil en daarvoor een referendum te houden.

N.B. Westland Verstandig komt in januari met een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening.

Westland Verstandig is voor een verdere beperking in tijd voor wat betreft het afsteken van vuurwerk. Wellicht beperken van 31 december te 20.00 uur tot 1 januari bijvoorbeeld 1.30 uur.

Wel vinden wij dat in Westland zones moeten worden aangewezen waarin zeker geen vuurwerk mag worden afgestoken. Delen van dorpskernen -daar waar in het verleden vaak schade door vuurwerk optrad- ook daar waar inwoners van Westland dat verzoeken, zouden als vuurwerkvrije zone moeten worden aangewezen.

Voorts moet een verbod en duidelijke informatie gegeven worden op het afvuren van zwaarder vuurwerk. Hierop zal ook gehandhaafd moeten worden en een ieder moet dat vooraf weten.

Mits de kosten daarvan in de hand gehouden worden, zou onze fractie het best wel goed vinden als een keer geëxperimenteerd wordt met een centrale vuurwerkshow gelijk in Rotterdam bij de Erasmusbrug. De gemeente zou dat kunnen initiëren in samenwerking met bijvoorbeeld de winkeliersverenigingen, horecaondernemers. Als sowieso door de gemeente daardoor de omvang van de te lijden schade, die in meer of mindere mate ieder jaar door de gemeente bij de jaarwisseling geleden wordt, kan worden teruggebracht dan zou dat zeker te overwegen zijn.

Westland Verstandig is derhalve voorstander van een combinatie van maatregelen/voorzieningen die tegemoetkomt aan de toch vaak gehoorde overlast bij mensen en ook het schadebeeld wat zich ieder jaar toch weer manifesteert ten gevolge van dat vuurwerk. Veiligheid van mens en dier dient voorop te staan.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top