skip to Main Content

Toch parkeerplaatsen nodig voor het nieuwe gemeentehuis Verdilaan?

Toch parkeerplaatsen nodig voor het nieuwe gemeentehuis Verdilaan?Wordt weer nieuwe kostenpost verborgen?

Aan het College is door Westland Verstandig gevraagd wat de bedoelingen zijn met het terrein waar nu het gemeentehuis Naaldwijk staat na sloop. In bijgevoegd antwoord heeft het College aangegeven dat dat terrein tijdelijk wordt ingericht voor parkeren en groen. Er vindt volgens het antwoord echter geen parkeren plaats ten behoeve van het nieuwe gemeentehuis. De parkeerplaatsenberekening van het gemeentehuis wordt echter niet bijgevoegd en enkel wordt aangegeven dat de parkeerplaatsen bij het nieuwe gemeentehuis “voldoen aan de normen”. Inmiddels hebben we daar nadere opheldering over gevraagd. Immers vreemd gezien de enorme parkeerdruk nu al bij Verdilaan/Stokdijkkade en omgeving.

Vreemd is het natuurlijk dat de twee nieuwe gemeentehuizen praktisch bezien niet eens eigendom van de gemeente zijn omdat ze gedurende 25 jaar gehuurd worden van de nu bouwende aannemer. Blijkbaar is het de bedoeling dat ergens in de buurt van het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan openbare parkeerplaatsen in beslag genomen moeten worden voor het parkeren voor de gemeentehuizen.

We wachten natuurlijk in spanning op het antwoord van het College op de vraag waar de parkeerplaatsen voor het nieuwe gemeentehuis zich dan bevinden en de berekening. Dit alles werd tot nog toe geheim gehouden. Om daar direct een antwoord te geven was blijkbaar lastig voor het College.

bijlage persbericht 9-5-17 groen en parkeren gemeentehuis Naaldwijk

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top