skip to Main Content

Valse start CDA/PW bij coalitievorming

Valse start CDA/PW bij coalitievorming

De Westlanders die op 19 maart 2014 voor Westland Verstandig gekozen hebben, deden dat omdat de fractie in en buiten de raad naar de burgers luistert en ook voor die burgers opkomt. Dat was in de afgelopen raadsperiode voor de Westlandse politiek best wel een andere aanpak. Steeds goed beargumenteerd aangeven waarom een voorstel niet deugt en ook steeds uiteenzetten wat dan wel zou moeten gebeuren. Dat is wat Westland Verstandig steeds gedaan heeft. Menigmaal heeft dat in de raad geleid tot stevige debatten waarbij vaak Westland Verstandig in het middelpunt stond. Het ging ons daarbij steeds “om de zaak” en niet om de persoon. De oude politiek wil doen geloven dat op de man gespeeld wordt. Is niet het geval. Wel zegt Westland Verstandig in ongezouten bewoordingen waar het op staat, ook als dat vervelend is. Ook als wij zaken waarnemen die echt niet kunnen, dan schromen wij niet dat aan te kaarten. Het is not done om als wethouders zaken te doen waar broers belang bij hebben en het gaat niet aan dat de voorzitter van de raad onjuiste berichten geeft om een en ander “weg te poetsen”. Het is de plicht van een raadslid om dat soort zaken aan de kaak te stellen ook als vooraf de verontwaardiging bij de oude politiek te voorspellen valt. Dat doen we dan. Dat alles in het belang van Westland en de burgers en bedrijven. Wij blijven dat ook in de nieuwe periode zeker doen. We blijven ons positief en waar nodig kritisch opstellen en zullen onze verkiezingsbeloften zeker nakomen. We hadden dat graag in de nieuwe coalitie gedaan.

De nieuwe fractie heeft aan de informateurs laten weten -als grootste winnaar van de verkiezingen- beslist mee te willen doen in een nieuwe coalitie. Eerst een rapport van de accountant over de financiële positie van Westland inclusief de waardering van de risico’s (renteverhoging op de schuld van € 400 miljoen, grondafwaarderingen, gevolgen overgang vele zorgtaken). Onze fractie is ervan overtuigd dat geen weldenkend mens daarna nog 2 nieuwe gemeentehuizen zal willen bouwen. Westland Verstandig wil in ieder geval niet nieuw bouwen. Die euro’s besteden aan voor de burger echt belangrijke zaken (zorg, verenigingen, kernen, terugbrengen begrote schuld etc.).

Enkele andere politieke partijen willen blijkbaar nu hun gram halen op de grootste winnaar van de verkiezingen 2014 door Westland Verstandig bij voorbaat al uit te sluiten van de coalitie. De reden is vaag. Ook heeft Westland Verstandig met de informateurs daarover niet gesproken. Dit alles blijkbaar enkel gebaseerd op debatten in de afgelopen periode die raadsleden en bestuurders niet prettig vonden en stond al direct vast. Dat CDA/PW niet eens met Westland Verstandig wil praten over de inhoud van dossiers is tekenend. Ook als men andere problemen met deelname van Westland Verstandig had, had het hen gesierd daarover te praten. Is men bang dat ze in dat overleg overstag moeten gaan? De uitlating van de toen nog leider van het CDA op de verkiezingsavond dat over de gemeentehuizen niet meer te praten was, is ook al tekenend en onverstandig. CDA/PW verwijten Westland Verstandig dat zij niet willen samenwerken en wijst op het gedrag van de fractie tijdens de debatten in de voorbije raadsperiode. Het is nu net CDA /PW die aantonen dat zij niet willen samenwerken. Het is nu net ook CDA/PW die Westland Verstandig zonder op de inhoud in te gaan niet willen laten meepraten over een coalitieakkoord. Is dat niet hetzelfde gedrag dat zij Westland Verstandig -ten onrechte overigens- verwijten. Het is in belang van Westland dat de tweede partij meepraat over de inhoud van een coalitieakkoord. Enkel op die wijze wordt de Westlandse kiezer serieus genomen. Het is een valse start van een coalitie om bij voorbaat de grootste winnaar uit te sluiten. In het belang van Westland zal Westland Verstandig overigens ook als oppositiepartij de komende raadsperiode opkomen voor de burgers, ondernemers, verenigingen, kwetsbare burgers, ouderen etc. Er is nog een hoop werk aan de winkel en de rol van Westland Verstandig was en blijft daarbij belangrijk voor Westland en haar inwoners.

 

Back To Top