skip to Main Content

Het verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Burgerbelang vóór Gemeentebelang

In het verkiezingsprogramma ziet u onder het hoofdstuk Speerpunten de punten die Westland Verstandig-LEO 2.0 in de komende jaren van extra belang vindt. Genoemd kunnen onder meer worden:

  • Doorgaan in de bestaande gemeentehuizen en onmiddellijk stoppen met het voornemen tot bouw van twee nieuwe gemeentehuizen. Dat kan en moet gebeuren. De kiezer maakt verder uit wat er gaat gebeuren;
  • Grondige vernieuwing van de gemeentelijke organisatie en inkrimping huisvesting in de bestaande gebouwen waardoor extra bezuinigd kan worden en gelden besteed kunnen worden aan zaken die goed zijn voor burgers/ondernemers;
  • Dorpskernen aantrekkelijker maken; Wij stellen een aantal concrete maatregelen voor;
  • Woningen voor elke beurs en leeftijd;
  • Minder bureaucratie voor meer bedrijvigheid;
  • Met maatwerk en creativiteit een betrouwbare menswaardige zorg organiseren voor oud en jong;
  • Betere facilitering van verenigingen op het gebied van cultuur en sport;
  • Marktconforme grondprijzen gaan hanteren;
  • Een groener en duurzamer Westland en daarin in de komende periode concrete stappen zetten;
  • Speerpunten voor de elf dorpskernen van Westland;

Voor het overige verwijzen we u graag naar de inhoud van het verkiezingsprogramma

Back To Top