skip to Main Content

Verslag over klachten en opgaven van Westlandse inwoners bij het Westland Verstandig-meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast

Verslag over klachten en opgaven van Westlandse inwoners bij het Westland Verstandig-meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast

Westland Verstandig opende eind 2022 een meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast. Daarop kwamen ca. 150 meldingen van Westlandse inwoners. Het grootste deel van de meldingen had betrekking op te snel rijden op Westlandse wegen in en rond de dorpen. Ook werden vele meldingen gedaan over het te drukke verkeer omdat de vaak verouderde wegenstructuur de uitbreiding van woningen niet aan kan, omdat de bestaande wegen niet berekend zijn op de ontsluiting van zoveel woningen. Daarnaast kwamen meldingen binnen over specifieke verkeersonveilige situaties binnen Westland. Alle meldingen geven we weer in bijgaand verslag.

Westland Verstandig vindt dat gestart moet worden met de aanpak. Over te drukke wegen en ook over te snel rijden op een groot aantal wegen in Westland wordt al heel veel jaren gesproken, maar er gebeurt te weinig. Natuurlijk kan niet alles gelijk worden aangepakt, maar er moet wel snel gestart worden met de verbetering. Voor de leefomgeving van onze inwoners zijn goede, veilige wegen belangrijk.

Het verslag sluiten we af met 10 aanbevelingen, die we graag met het College en de raadscommissie willen bespreken om de verdere aanpak vorm te geven. Uiteraard kunnen inwoners nog steeds meldingen doen en het Meldpunt laten we nog openstaan tot eind 2023.

Hieronder de link naar het verslag:

Rapport Meldingen Onveilige verkeerssituaties en overlast

 

 

Back To Top