skip to Main Content

Vertrek burgemeester Van der Tak was voorspelbaar

Waarom wel gaan voor nieuwe burgemeestersperiode met zeker achteraf loze beloften nog geen jaar geleden en nu plotsklaps afhaken?

Na 2 wethouders en de gemeentesecretaris, nu de burgemeester; Wie is de volgende? Wel de burgers voor 25 jaren opzadelen met te dure kosten 2 halve gemeentehuizen en tal van niet afgemaakte probleemdossiers waarvan de problemen wel door hem zijn veroorzaakt. Zoals voorspeld de veroorzakers en bedenkers van verkeerde besluiten verlaten bijtijds de politiek en hoeven zich niet meer te verantwoorden. Zo gaat dat helaas in politiek Westland

Onze fractie heeft uit de pers moeten vernemen dat burgemeester Van der Tak Westland verlaat per 1 oktober, ongeveer gelijk met de verhuizing naar de 2 halve nieuwe gemeentehuizen. Goed getimed? Vreemd dat hij niet het fatsoen had om alle politieke partijen vooraf te informeren. Hulde voor de recent vertrokken 2 wethouders die keurig de Raad vooraf informeerden. Het zij zo. Er is een ware exodus van Westlandse bestuurders die kiezen voor hun eigen belang. Dat in tegenstelling tot wat ze steeds beweren. De burgemeester heeft steeds aangegeven deze periode uit te zitten en te gaan voor Westland. Vandaar dat al in 2014 de coalitiepartijen gedwongen werden met zijn herbenoeming in 2016 voor zes jaar akkoord te gaan. De fractie van Westland Verstandig vond dat een andere burgemeester beter voor Westland zou zijn na 12 jaar deze burgemeester gehad te hebben. Bij onze fractie bestond toen wel het vermoeden -op grond van geluiden bij derden- dat de periode van 6 jaren niet volgemaakt zou worden.

Wij wensen de burgemeester als persoon uiteraard wel veel succes en geluk in zijn nieuwe baan als voorzitter LTO Glaskracht en bedanken hem voor zijn inzet voor Westland. Fundamenteel verschilden we vaak met hem van mening over wat goed is voor de Westlandse burgers, maar deden dat -vanuit onze kant- altijd met open vizier. Wij zullen ons nu moeten focussen op het vinden van een nieuwe burgemeester die zich bekommert als een echte burgervader om de inwoners van Westland.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top