skip to Main Content

Verwacht negatief besluit Hoogheemraadschap over waterberging aan de Galgeweg

Verwacht negatief besluit Hoogheemraadschap over waterberging aan de Galgeweg

Het vorige College van CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP kocht voor heel veel geld aan een perceel grond voor waterberging aan de Galgeweg. Westland Verstandig waarschuwde direct al dat het perceel daarvoor ongeschikt was. Ook bij de vaststelling van het bestemmingsplan stemde Westland Verstandig bijna als enige tegen. Nu deelt het Hoogheemraadschap mede dat het perceel inderdaad niet gebruikt kan worden voor waterberging. Verwacht en tegen beter weten in toch aangekocht voor te veel geld!

Westland Verstandig zal het College gaan verzoeken om nu met een plan B te komen en aan te geven of het Hoogheemraadschap wel haar toezegging nakomt voor betaling van ruim € 1 miljoen aan de gemeente Westland. Wellicht goede locatie voor de bouw van goedkope starters- en seniorenwoningen.

Back To Top