skip to Main Content

Verwijt Westland Verstandig van lekken volstrekt onterecht, onjuist en nergens op gebaseerd

Verwijt Westland Verstandig van lekken volstrekt onterecht, onjuist en nergens op gebaseerd. Alleen maar politiek gekissebis zonder enig belang. Ook tijdens raadsvergadering stonden de “lekpartijen” voor schut en konden hun verwijt niet staande houden. Een excuus zou op zijn plaats geweest zijn. Westland Verstandig vroeg daar wel om, maar daarna was het angstaanjagend stil

Op 23 mei maakte het College om 10.00 uur bekend welke plannen er zijn voor 2025. Dat stuk heet de Kadernota. Om 10.00 uur vond daarover een gesprek met de pers plaats. De pers zou -volgens een mail van het College van 8.30 uur- voor 10.00 uur de Kadernota en de jaarrekening uitgereikt krijgen. Om 8.30 uur stuurde het College ook aan de politieke partijen toe de zgn. collegebesluitenlijst met daarin de hoofdlijnen van de Kadernota en jaarrekening.

Westland Verstandig meent dat onze inwoners snel moeten weten welke plannen er zijn. Al vanaf de start in de politiek in 2010 stuurt Westland Verstandig aan de pers haar mening over de plannen toe onder embargo tot aan de start van de persontmoeting. Zo ook dit jaar en Westland Verstandig deed dat te 9.20 uur op 23 mei. Op onze site en Westlanders.nu werd dat te 10.18 uur geplaatst, dus na 10.00 uur. Volstrekt normaal en niet anders dan ca. 30 andere keren. Waarom dan nu deze reactie. De andere politieke partijen lazen blijkbaar de collegebesluitenlijst niet en realiseren zich ook niet dat Westland Verstandig als coalitiepartij natuurlijk in de coalitie met de wethouders de meest belangrijke plannen bespreekt. Zo werkt dat nou eenmaal. Door die kennis was Westland Verstandig op de hoogte van de plannen. Overigens stuurde het College normaliter de plannen ook aan de Raad toe voor het persmoment. Waarom dat dit keer anders liep, is niet bekend. Het verwijt dat Westland Verstandig de plannen kende uit de zgn. Auditcommissie is apert onjuist, omdat in die Commissie ook niet gesproken werd over de Kadernota.

Toen de “lekpartijen” het ook niet meer wisten en toe moesten geven dat ze te snel en verkeerd gehandeld hadden, vroegen ze maar aan de burgemeester om een onderzoek te doen naar de wijze waarop de informatievoorziening plaatsvond. Dat hoef je niet te onderzoeken lijkt ons, want dat is wel duidelijk. Zonde van de tijd. Beter is het om echt aan het werk te gaan met starterswoningen of betere wegen in Westland. Op dit soort gefrustreerd gedoe staat geen inwoner te wachten.

Back To Top