skip to Main Content

Vraag aan College inzake Watertoren Naaldwijk ligt er zeer verslonsd bij

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 februari 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Watertoren Naaldwijk ligt er zeer verslonsd bij

 

Vraag 1194 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Woerdstaete die zich ergeren aan het uitzicht op de watertoren wat er zeer verslonsd bijligt. De bewoners wijzen er ook op dat dit één van de binnenkomstpoorten van Westland is en het ziet er niet uit.

De vraag is dan ook:

  1. Kan het College in deze met de eigenaar overleggen om in ieder geval het aanzien van de Watertoren te verbeteren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top