skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanleggen voor langere tijd van boten aan de Gouwlaan in Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

8 februari 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanleggen voor langere tijd van boten aan de Gouwlaan in Kwintsheul

 

Vraag 1187 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Gouwlaan in Kwintsheul die al eerder het probleem meldden van het “zomaar” aanleggen voor langere tijd van boten in hun woongebied. Dat zijn dan allemaal aanlegpunten vanaf gemeentegrond.

Een foto wordt bijgevoegd van een boot die daar gedurende het hele jaar ligt, behalve dan wanneer de eigenaar, die uit Den Haag komt, er is en daar gaat barbecueën op het groene grasveld. De bewoners van het betreffende gebied ervaren dat als bedreigend, overlastgevend en ook niet nodig. Delfland doet hier niets aan omdat de veiligheid op het openbaar vaarwater blijkbaar niet in het gedrang is en dat het enige criterium is.

bijlage art. 42-vraag 1187 foto aanleg boten Gouwlaan Kwintsheul

Hier is de gemeente als grondeigenaar aan zet. Bovendien is dat nog belangrijk ook omdat naar verloop van tijd rechten ontstaan van degenen die de boot er hebben liggen. Dat moet de gemeente toch niet willen.

Eerder gaf het College aan in het antwoord van 6 juni jl. dat het de privé-eigenaren zelf zijn die moeten optreden omdat zij eigenaar van de stroken zijn. Dat is niet het geval.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Is het College bereid om op te treden tegen het zonder dat toestemming van de gemeente verkregen is, slaan van aanmeerpalen om daar jaarrond een boot te hebben liggen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top