skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanpassingen aan Koningin Julianaweg te ‘s-Gravenzande

6 mei 2024

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanpassingen aan Koningin Julianaweg te ‘s-Gravenzande

Vraag 209 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bijgaand memo ontving de Raad op 4 maart 2024 inzake de aanpassingen die zouden plaatsvinden aan de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande nadat gebleken was uit een door het College ingesteld deskundigenonderzoek, dat de klachten terecht waren geopperd. In de notitie wordt aangegeven dat een deel van de werkzaamheden al zijn uitgevoerd en dat de overige werkzaamheden in Q2 zullen zijn afgerond.

Onze fractie wordt door de bewoners erop geattendeerd dat er nog in het geheel niets is gedaan en ook zelfs dat de oversteekplaatsen waar in het verleden ongelukken met fatale afloop hebben plaatsgevonden, nog steeds niet zijn afgezet en dat kan ook worden waargenomen.

De vragen zijn dan ook:

  1. Welke aanpassingen zouden reeds uitgevoerd zijn volgens het College?
  2. Wanneer wordt de toezegging nagekomen dat als verkeersonveilige toestanden zich voordoen, aanpassingen zouden gaan plaatsvinden?

Gezien de toezegging die het College gedaan heeft –uitvoering in Q2 als al een deel van de werkzaamheden zouden zijn uitgevoerd- lijkt het juist om deze vraag bij voorrang te beantwoorden en niet te laten liggen tot vlak voor of na de zomervakantie.

Het memo wordt gemakshalve bijgevoegd.

bijlage artikel 42-vraag 209 memo Uitvoering aanpassingen Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top