skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vraag bankjes Arendsduin

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

7 september 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanvullende vraag bankjes Arendsduin

 

Vraag 026 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van de eerdere vraag van 29 augustus jl. is onze fractie wederom door een aantal bewoners benaderd die graag een bankje willen hebben vlak voor de zee-opgang, omdat mensen daar ofwel schoenen willen verwisselen of willen bekomen van de inspanning.

De aanvullende vraag?

  • Zou ook dat kunnen worden meegenomen? Delfland is akkoord met plaatsing van een dergelijke bank, mits dat dan wel door de gemeente geschiedt en wordt onderhouden.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top