skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vraag erbarmelijke situatie groenonderhoud in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 juli 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag erbarmelijke situatie groenonderhoud in Westland

 

Vraag 1081 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van de publicatie over de artikel 42-vraag van gisteren, regent het foto’s die door ontevreden inwoners worden ingezonden over de erbarmelijke groensituatie in onze gemeente. Bijgaand nog een aantal door ons ontvangen foto’s. Zo nodig kunnen we ook locaties aangegeven, maar dat spreekt voor zich.

bijlage artikel 42-vraag 1081 foto’s

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat vindt het College ervan dat zoveel burgers ontevreden zijn en terecht zich zorgen maken over de leefomgeving?
  • Kan het College alle meldingen / mails van burgers over de afgelopen 6 weken aan de Raad verstrekken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top