skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vraag Gemeente wil zich verrijken over ruggen vrijwilligers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

26 juli 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag Gemeente wil zich verrijken over ruggen vrijwilligers

 

Vraag 1082 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Inmiddels komen bij onze fractie reacties binnen van verenigingen en kerken over de gang van zaken bij het ophalen van oud papier met de zeecontainers.

De navolgende reacties kregen we:
“Ik krijg steeds meer een nare smaak van het geheel.
Ons is altijd wijsgemaakt dat de gemeente een garantieprijs betaalde van € 23 euro per ton.  Hoewel het oud-papier niets waard was ja volgens de gemeente zelfs geld kostte om het af te leveren kregen wij die € 23,00 volgens zeggen van de gemeente omdat het uit het restafval bleef.  Zij betaalde ons dat inderdaad via Peute zo werd ons altijd verteld.
Als Peute zelf 23 euro de ton gaf voor het ingeleverde oud-papier dan zou dus dit verhaal totaal niet kloppen en betaalde de gemeente helemaal niets en bespaarde zij alleen op het restafval.
Dan blijft het toch nog vreemd dat als het recyclingbedrijf € 75 uitbetaald de gemeente ons maar € 23 euro geeft.
Als jij het nog snapt snap ik het ook.  Of de gemeente heeft in het verleden gelogen en gaf geen garantieprijs want het oud papier was gewoon € 23,00 euro de ton waard of zij willen nu verdienen over de rug van de vrijwilligers.
Een bijzondere houding van onze gemeente Westland.”

En

“Bijgaand schrijven dat ik ontving van de Gemeente inzake inzameling oud papier.
Het is duidelijk dat de Gemeente profiteert van de gestegen prijs.
Wij komen voorlopig nooit aan het gemiddelde boven de 100 euro’.”

Gemeente Westland:
“Excuses voor het vertraagde antwoord. U meldde mij dat gegevens over de ingezamelde kilogrammen oud-papier en karton die u van HVC krijgt niet meer mogen worden verstrekt. Ik heb navraag gedaan.
Sinds de overstap naar HVC worden de ingezamelde kilogrammen aan de gemeente doorgegeven omdat de uitbetaling van de vergoeding door ons gebeurt. Voorheen werd dit geregeld en uitbetaald door Peute en was het voor de hand liggend dat u gegevens kreeg van Peute. Als gemeente controleren wij de gegevens voordat wij tot uitbetaling (per kwartaal) van de vergoeding aan u overgaan.
Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding volgen wij de afspraken zoals die ook golden met de inzameling door Peute. De vergoeding is €23 per ton ingezameld oud-papier en karton. Momenteel loopt de opbrengstprijs van papier op. De afspraak is dat wanneer de gemiddelde papierprijs hoger is dan €100 per ton, de meeropbrengst (dus bedrag boven de €100) voor 50% wordt uitgekeerd als vergoeding aan verenigingen. Zover is het nog niet. We moeten als gemeente eerste de gegevens over het gehele jaar binnenkrijgen van HVC en ook uitrekenen of de gemiddelde papierprijs in het jaar hoger is geweest dan €100 per ton.”

De verenigingen, kerken en scholen blijven vinden dat de Gemeente zich over hun ruggen -zij verzamelen het oud papier en zij doen daar alle moeite voor- verrijkt door de meeropbrengst in eigen zak te stoppen. Met Peute waren andere afspraken en Peute had een garantieprijs van € 23,– gegeven. Die garantieprijs geldt nu blijkbaar niet meer met HVC. Die meerprijs was in het verleden voor Peute, maar toen deed zich dat niet voor omdat de papierprijs veel lager was. Peute vulde dat restant aan.

Dit leidt tot de volgende aanvullende vraag:

  • Waarom krijgen de verenigingen niet de opbrengst van het oud papier?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top