skip to Main Content

Vragen aan het College inzake aanvullende vraag onderhoud begraafplaats Geestweg te Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag onderhoud begraafplaats Geestweg te Naaldwijk

Vraag 347 2014-2017

Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van onze vraag gisteren over de begraafplaats aan de Geestweg in Naaldwijk worden we thans overstroomd met berichten van inwoners uit Westland die allen zich beklagen over de wijze waarop het oude deel van de begraafplaats onderhouden en beheerd wordt. Woorden als “er wordt totaal geen onderhoud gepleegd en het ziet er schandalig uit” en “niet alleen de graven worden niet onderhouden, er is ook sprake van overwoekerde paden en onkruid dat overal welig tiert” en “voor nabestaanden is dit heel vervelend omdat men dit respectloos vindt” en “het gemeentebestuur heeft voor de doden geen respect door dit zo te beheren”.

Dit leidt tot de volgende aanvullende vraag:

  • Is dit voor het College afdoende reden om het oude deel van de begraafplaats aan de Geestweg in Naaldwijk een flinke onderhoudsbeurt te geven, zodat de betrokkenen weer vertrouwen in het bestuur krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top