skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Aanvullende Vraag Verkeersveiligheid Rotondes

Vragen aan College inzake aanvullende vraag verkeersveiligheid rotondes

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag verkeersveiligheid rotondes

 

Vraag 701 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Na de artikel 42- vraag van Westland Verstandig van 30 april 2019 over de veiligheid van rotondes in Westland worden we op korte termijn een aantal keren pijnlijk geconfronteerd met gevaarlijke situaties. De rotonde bij de watertoren in Naaldwijk en ook de rotonde in Maasdijk bij de Woutersweg. Een relaas en ook een oplossingsgerichte mail citeer ik van een gedupeerde familie:
“Graag willen wij het volgende onder de aandacht brengen.
Het oversteken van de Woutersweg vanaf het fietspad Naaldwijkseweg (bij de rotonde) is levensgevaarlijk, trouwens ook als je verder richting centrum ’s-Gravenzande met de fiets de Naaldwijkseweg nog een keer over moet steken!
De Woutersweg is sinds er veel meer verkeer over de Maasdijk richting Westerlee rijdt een heel stuk drukker geworden.
Dit maakt het oversteken als fietser bij de rotonde erg gevaarlijk.
Het is onoverzichtelijk, er wordt erg hard gereden door (vracht)auto’s en vanaf de rotonde geeft men regelmatig geen richting aan.
Dit ervoer mijn vader afgelopen week aan den lijve.
Er schoot een busje met hoge snelheid en zonder richting vanaf de rotonde de Woutersweg in vlak voor mijn vader langs, die op de fiets was. Hij schrok daar zo van dat hij op het middengedeelte de stoeprand raakte en ten val kwam. Gelukkig waren er behulpzame mensen die hem hebben geholpen en is de schade meegevallen maar ook uit eigen ervaring weet ik hoe ontzettend gevaarlijk dit zeer drukke fiets oversteekpunt is.
Ons voorstel is om het fietspad ter hoogte van de rotonde verhoogd aan te leggen waardoor (vracht)auto’s gedwongen worden snelheid te minderen en het hopelijk een stuk veiliger wordt om hier met de fiets of lopend over te steken.”

Bij deze willen wij een aanvullende artikel 42-vraag stellen:

  • Is het College bekend met de beschreven voorvallen en is dit niet ook vooral een aanleiding om op korte termijn de verkeersveiligheid van rotondes in Westland te verbeteren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top