skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vraag weghalen 23 bomen Hoflaan ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

7 november 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag weghalen 23 bomen Hoflaan ‘s-Gravenzande

Vraag 789 2018-2022

Edelachtbaar College,

Inmiddels heeft onze groenspecialist Aad van Uffelen bekeken de staat van de populieren in de Hoflaan in ’s-Gravenzande. Zijn opmerkingen zijn de navolgende:

“ Ik ben bij de bomen wezen kijken aan de Hoflaan.
Ik zie 22 populieren welke in het verleden zijn gekandelaberd. Dat betekent dat het nu eenvoudig is ze opnieuw te snoeien, waarna ze weer mooi zullen uitlopen.
Kappen is onzin en dom. Tenzij men plannen heeft om daar de weg op te breken en rioleringswerkzaamheden uit te voeren, dan wordt alles anders.
Ik zie slechts 1 boom die mogelijk niet meer goed is.”

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat gaat het College hier verder mee doen en is het College bereid om het besluit te heroverwegen en de bomen te laten staan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top