skip to Main Content

Vragen aan het College inzake aanvullende vragen vrachtverkeer Secretaris Verhoeffweg – Kruisbroekweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vragen vrachtverkeer Secretaris Verhoeffweg – Kruisbroekweg

Vraag 304 7014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners die woonachtig zijn aan de Secretaris Verhoeffweg. Zij constateren dat vrachtwagens ook daar frequent rijden, zich naar de rotonde Zuidweg begeven en dan toch de Kruisbroekweg opdraaien wat niet mogelijk moet zijn. De vraag is dan ook of ook aan de Secretaris Verhoeffweg een vrachtwagenverbod kan worden opgelegd, zodat de vrachtwagens een ander traject moeten rijden om uiteindelijk op de Burgemeester Elsenweg terecht te komen. Een en ander zal bezien moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is de wethouder bereid om een en ander te bekijken en ook te bezien in hoeverre de Secretaris Verhoeffweg vrachtwagenluw gemaakt kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top