skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aanvulling artikel 26-vraag betreffende beantwoording vraag jaarstukken inzake strandhuisjes

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanvulling artikel 26-vraag betreffende beantwoording vraag jaarstukken inzake strandhuisjes

 

Vraag 206 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Ten vervolge op de eerdere artikel 26-vraag inzake beantwoording vraag jaarstukken inzake strandhuisjes nog de navolgende aanvullende vragen:

  • Waarom weet de Raad niets van de plaatsing van Pipowagens en andere objecten die op of bij het strand worden geplaatst?
  • Eerder heeft de fractie van Westland Verstandig bijgaand artikel 24-verzoek om inlichtingen gedaan. De fractie verzoekt uw College om dit verzoek om inlichtingen te beantwoorden als artikel 26-vraag.

 bijlage artikel 26-vraag 206 aanvulling vraag 23 strandhuisjes

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top