skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Afval Brengen Bij Milieustraten

Vragen aan College inzake afval brengen bij milieustraten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

2 september 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende artikel 42-vraag afval brengen bij milieustraten

 

Vraag 744 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Eerder stelden we een vraag over het verbod voor Recycling / Re-Sell om de zaken die niet verkocht konden worden aan te leveren bij de milieustraten. Inmiddels werd ons bericht dat bedrijven als Patijnenburg en ook anderen dat wel nog kunnen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan het zijn dat bedrijven zoals Patijnenburg wel hun bedrijfsafval mogen brengen bij de milieustraten? Waarom zij wel en de recycling / Re-Sell niet?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top