skip to Main Content

Vragen aan College inzake afval en de gevolgen van de gele zakken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

28 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake afval en de gevolgen van de gele zakken

 

Vraag 1228 2018-2022

Edelachtbaar College,

Alhoewel het College heeft aangegeven geen vragen over afval en de gevolgen van de gele zakken meer te willen beantwoorden, toch bijgaande foto zoals ik deze onder meer kreeg toegezonden over de situatie gisteren in de Hofstraat in Honselersdijk. Dit bevestigt te meer dat dit systeem gewoon niet klopt, want het zal duidelijk zijn dat op Koningsdag de zakken niet worden opgehaald en blijkbaar dit soort taferelen kunnen ontstaan.

Nu het bestaande College er nog zit, toch de vraag:

  • Is dit wat dit College voor ogen heeft staan met de gele zakken?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top