skip to Main Content

Vragen aan College inzake andermaal kaalslag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

9 februari 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake andermaal kaalslag

Vraag 994 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bewoners van Honselersdijk aan de Groenelaan beklagen zich eveneens over de kaalslag die daar nu weer heeft plaatsgevonden. De navolgende tekst komt uit hun mail:

“Al jaren erger ik mij dood aan het beleid van de gemeente rondom snoei werkzaamheden.
Maar nu vraag ik mij zo langzamerhand af of het de gemeente helemaal in zijn bol is geslagen. We zijn al uitgeroepen tot de lelijkste gemeente van Nederland en we hebben al zo weinig groen in de dorpskernen.
En de gemeente doet daar nog een schepje bovenop door complete bosjes op 20 cm na met de grond gelijk te maken. Wat is dit voor beleid? Het kost jaren om dit weer aan te laten groeien. Hier wat foto’s van de Groenelaan 60 in Honselersdijk.”

De foto’s zijn duidelijk en alles wordt afgezaagd tot bomen aan toe.
bijlage artikel 42-vraag 994 kaalslag Groenelaan foto’s

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de Wethouder bekend met deze gang van zaken aan de Groenelaan in Honselersdijk nu weer?
  • Wat gaat de Wethouder doen om één en ander weer te herstellen?
  • Kan de Wethouder per direct de kaalslag in Westland stoppen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top