skip to Main Content

Vragen aan College inzake andermaal voorbeeld van slechte groenvoorziening Dorpskade-Groentelaan Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake andermaal voorbeeld van slechte groenvoorziening Dorpskade-Groentelaan Wateringen

 

Vraag 1110 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie ontvangt een kopie van een mail die aan de Gemeente werd toegezonden met een aantal klachten over groenonderhoud vanuit een appartementencomplex in Wateringen:

“De heer Snijders,

Herhaalde malen per jaar wordt gevraagd aan uw afdeling groenvoorziening om aandacht voor het voortdurend groei van wildgroei voor de terrassen van ons appartement aan de Komkommerstraat. Stiekem knippen we zelf zover het voor ons mogelijk is een takje af. Wij hebben in de afgelopen jaren met verschillende ambtenaren van uw dienst telefonisch contact gehad. Er werden tot onze verbazing verschillende antwoorden gegeven zoals:

  • geen spoedgeval. Er wordt afgeweken i.h.g. er sprake is van verkeersveiligheid;
  • staat dit jaar niet in de begroting;
  • bevestigd werd dat er sprake is van achterstallig onderhoud;
  • dat er nodig gesnoeid moet worden maar ondanks een beroep op bijv. zorgplicht en empathie wenst men niet 2 man een paar uur in te schakelen om te snoeien.

Welke stappen moeten wij nu ondernemen? Naast verkeersveiligheid is er volgens ons ook iets van woonveiligheid.

Dienen we de politie in te schakelen om te vragen naar onze situatie m.b.t. een rapport over inbraak en de veiligheid rondom ons appartement? Wij zien ook graag het programma van de rijdende rechter. Is dat dan een mogelijkheid hem te vragen naar onze situatie m.b.t. woonveiligheid? Wij stellen ons voor dat u dit laatste voorstel niet zal willen. Wij wonen hier nu ruim 20 jaar als 85 en 90 jarigen. Van de overheid wordt verwacht dat wij ouderen zolang mogelijk op onszelf moeten kunnen blijven wonen en een situatie met een goed uitzicht van uit onze woning”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt dit niet opgepakt en waarom wordt op e-mails -ook door de wethouder zelf- niet gereageerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top