skip to Main Content

Vragen aan College inzake Arcade gaat 145 sociale huurappartementen bouwen in Den Haag voor kwetsbare bewoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Arcade gaat 145 sociale huurappartementen bouwen in Den Haag voor kwetsbare bewoners

 

Vraag 056 2022-2026

Edelachtbaar College,

Arcade gaat 145 sociale huurappartementen bouwen in Den Haag voor kwetsbare bewoners. Arcade is een Westlandse woningcorporatie en gaat in Den Haag doen wat we in Westland hoogst dringend nodig hebben.

Waarom dus in Den Haag wel en in Westland niet, maar wel “ons geld” van de destijds bestaande woningcorporaties van ‘s-Gravenzande, De Lier en Monster naar Den Haag brengen. Waar gaat het fout?

De volgende vragen:

  • Waarom bouwt Arcade niet in Westland voor de doelgroep kwetsbaren?
  • Wil het College op de kortst mogelijke termijn met Arcade afspraken maken om te zorgen dat Arcade zich meer toelegt op haar taak in Westland en voor de Westlandse inwoners en dat aan de Raad voorleggen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top