skip to Main Content

Vragen aan College inzake beeld verzetsman Valstar

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake beeld verzetsman Valstar

Vraag 1229 2018-2022

SPOED

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners uit Naaldwijk die het beeld van verzetsman Valstar hebben opgepoetst. Ook het pad naar het beeld toe zou dringend een onderhoudsbeurt moeten krijgen door de gemeente. De bewoners durven dit niet zelf te doen omdat het gemeentegronden betreft. De betreffende inwoners willen op 4 mei bloemen leggen bij het beeld.

Ik voeg foto’s bij.

De volgende vraag:

  • Kan het College ervoor zorgen dat het toegangspad naar het beeld weer fris en fruitig wordt bijgewerkt, zodat een en ander ook toonbaar is vóór 4 mei a.s.? Het beeld verdient dat toch, vooral dan!

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top