skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Berging Autowrakken

Vragen aan College inzake berging autowrakken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake berging autowrakken

 

Vraag 607 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Precies zes jaar geleden zijn ‘we’, politie, gemeente en burgers, bezig geweest met het verwijderen van een zwarte auto aan de Dijkweg te Honselersdijk. Burgerman Leo Boekestijn zorgde destijds voor een doorbraak door dit aan de orde te stellen tijdens een overleg tussen gemeente en politie.

 https://www.westlanders.nu/nieuws/autowrak-aan-de-dijkweg-eindelijk-geborgen-5154/

Je zou denken dat de procedure voor het verwijderen van autowrakken of andere auto’s zonder kenteken inmiddels gestroomlijnd is. Niets lijkt echter minder waar. Sinds een paar maanden zijn de bewoners aan de Parklaan te De Lier bezig met het verwijderd krijgen van een auto zonder kenteken in hun straat. Op zich lijkt de procedure in beginsel te kloppen. Burgers hebben melding gedaan, de gemeente is vervolgens in actie gekomen en heeft middels een aankondiging die is bevestigd aan de auto, gemeld dat als auto niet binnen 7 dagen verdwenen is, de gemeente hier zorg voor zou dragen. Bijgaand treft u daar een foto van aan. Een vraag aan dezelfde Burgerman deed Leo Boekestijn besluiten 31 oktober de melding door te zetten middels een tweet richting gemeente Westland, hier kwam verder geen reactie op.

https://twitter.com/leonardgustaaf/status/1057664988196888577

Het spreekt voor zich dat ‘de buurt’ de situatie inmiddels meer dan zat is.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Wanneer gaat de gemeente over tot verwijdering van het voertuig zoals in de brief ook aangekondigd wordt?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

 

Back To Top