skip to Main Content

Vragen aan College inzake betere bewegwijzering naar de ferry Hoek van Holland van verkeer komende vanaf de A20 en de Westland-Veilingroute

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

27 december 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake betere bewegwijzering naar de ferry Hoek van Holland van verkeer komende vanaf de A20 en de Westland-/Veilingroute

 

Vraag 1176 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt erop attent gemaakt dat de ferry naar Engeland niet goed is aangegeven voor auto’s en met name vrachtwagens. Dat betekent dat vaker meestal buitenlandse vrachtwagenchauffeurs dolen door Westland op zoek naar de juiste toegang naar de ferry. Dat betekent dat op de toegangswegen naar Westland, bijvoorbeeld de A20 ter hoogte van Maassluis en wellicht ook op de Westland-/Veilingroute en misschien al op de A4, een goede verwijzing moet staan voor vrachtwagens naar de ferry, zodat deze via de Hoekse Baan naar de ferry gaan en dus niet meer helemaal doorrijden naar ’s-Gravenzande om dan vervolgens weer terug te keren naar Hoek van Holland. Dit voorkomt onnodig vrachtverkeer. Ook het niet vrachtverkeer zou op die wijze kunnen rijden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereid om zelf de juiste bewegwijzering aan te brengen en als dat een andere wegbeheerder is, die wegbeheerder –de Provincie, het Rijk- te verzoeken zorg te dragen voor de juiste bewegwijzering?
  2. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het onwenselijk is dat vrachtverkeer verder nog door Westland gaat dolen op zoek naar de ferry?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top