skip to Main Content

Vragen aan College inzake bevordering verkeersveiligheid

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 juli 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake bevordering verkeersveiligheid

 

Vraag 016 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

De laatste weken komen bij onze fractie bij de Burgerkantoren en ook op een andere wijze, verzoeken binnen voor het plaatsen van spiegels op punten waar uitrijden verkeersonveilig is.

We noemen een tweetal willekeurige voorbeelden:

Op de hoek van de Marnixlaan / Vondellaan in ‘s-Gravenzande is mede door het parkeren van auto’s een onoverzichtelijk punt, omdat er zowel fietsers als voetgangers kunnen komen en ook nog auto’s op de weg. Een spiegel zou daar wonderen verrichten.

Dat geldt ook voor de uitrit van de Rettichlaan op de Meloenlaan in ‘s-Gravenzande, waar ook de Rettichlaanbewoners slecht uitzicht hebben over het toch zich snel voortbewegende verkeer op de Meloenlaan. Een spiegel zou ook daar de verkeersveiligheid ten goede komen.

Vanuit de gemeente wordt een dergelijk verzoek standaard afgehouden met het bericht “kan niet, want is te vandalistisch gevoelig”. De betreffende inwoners storen zich aan het gemakzuchtig afhouden van een redelijk verzoek. Bij andere gemeenten zie je dat ook de spiegel vaak als veiligheidsbevorderend middel wordt aangewend en die spiegels blijven keurig hangen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om zonder al te veel poespas verzoeken tot plaatsing van een spiegel te bezien en als dat ook maar enigszins de verkeersveiligheid ter plekke bevordert, over te gaan tot het plaatsen van spiegels?
  • Waarop is het argument van het vandalisme gebaseerd nu er wel op een aantal plekken spiegels hangen, die meestal toch niet gemold worden?
  • Voorts zijn er toch ook hufterproof spiegels in omloop en waarom wordt daar dan geen gebruik van gemaakt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top