skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Bewegwijzering Fietspaden

Vragen aan College inzake bewegwijzering fietspaden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

24 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bewegwijzering fietspaden

Vraag 730 2018-2022

Edelachtbaar College,

Westland wil graag bezocht worden door dagjesmensen. Diverse inwoners maken Westland Verstandig erop attent dat de aanduiding van de fietsroutes nog niet echt goed is. Dit verdient echt betere aandacht en het is een kleine moeite om de fietsroutes duidelijker en meer zichtbaar aan te geven.

Een voorbeeld is het navolgende. Westland heeft samen met andere overheden heel veel geld gestopt in het fietspad wat loopt vanaf de duinen naar Naaldwijk, ’s-Gravenzande en de rest van Westland. De Druiventuin is een parel voor Westland, zowel voor wat betreft horeca als de Druiventuin zelf. Promotie daarvan is een zeer goede zaak, ook voor Westland zelf. Het is dan ook opvallend dat, komende vanuit Ter Heijde over het oude fietspad wat loopt richting ’s-Gravenzande, er geen enkele aanduiding is hoe gekomen moet worden op het fietspad wat vervolgens via een tunnelverbinding naar de Druiventuin en voor het overige door de Poelzone naar ’s-Gravenzande en Naaldwijk leidt. Ooit heeft er een klein bordje gestaan, maar dat is nu ook weg. Ook de route als men al weet dat men daar komende vanuit Ter Heijde linksaf moet slaan, welke afrit door de begroeiing nauwelijks zichtbaar is, dan weet men nog niet dat men over het bruggetje moet om dan vervolgens naar rechts en vervolgens weer naar links door de bouwput van de in aanbouw zijnde vanaf het fietspad vreselijk hoge appartementen met de fiets te moeten afleggen. Onze fractie is gebleken dat daar ook niemand meer fietst omdat alleen degenen die bekend zijn met de situatie de afslag nemen en daar rijden. Dit moet anders en kan gemakkelijk beter.

Waarom wordt er niet op het fietspad achter de duinen een bord gezet met een afslag ’s-Gravenzande, Naaldwijk en eventueel andere plaatsen in Westland en in ieder geval de Druiventuin.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met onze fractie eens dat de fietsroutering in Westland veel beter moet worden aangegeven en wat gaat het College concreet daaraan op korte termijn doen?
  • Is het nog mogelijk om dat nu op korte termijn te doen zodat in deze zomer en in het najaar daarvan de voordelen kunnen worden geplukt?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het eigenlijk dieptreurig is dat er geen bord staat achter de duinen ter hoogte van Duingeest en vervolgens een goede routering hoe te komen op het fietspad richting Poelzone, ’s-Gravenzande, Naaldwijk en de rest van Westland?
  • Is het mogelijk om op de meeste korte termijn daar duidelijke routebordjes neer te zetten zodat ook mensen die niet bekend zijn die route zullen en kunnen nemen, hetgeen ook weer goed is voor de Druiventuin?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top