skip to Main Content

Vragen aan College inzake boosterpriklocatie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

8 december 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake boosterpriklocatie Westland

 

Vraag 1160 2018-2022

 

 

Edelachtbaar College,

Bij ons Burgerkantoor komen inwoners informeren wanneer de boosterpriklocatie Westland wordt geopend. De burgemeester is daar eerder mee bezig geweest. Voor vele senioren is het een bezwaar om ver te moeten reizen om die prik te gaan halen.

De vraag is heel simpel:

  • Is er al resultaat en kan aangegeven worden wanneer de boosterpriklocatie in Westland wordt geopend?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top