skip to Main Content

Vragen aan College inzake bordjes gemeentegrenzen Fairtradegemeente

1 mei 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake bordjes gemeentegrenzen Fairtradegemeente

 

Vraag 207 2022-2026

Edelachtbaar College,

In november is de gemeente Westland vijf jaar Fairtradegemeente. De Stichting Westland Fairtrade heeft er hard aan gewerkt om de titel te behouden en de Stichting krijgt steeds een mooi juryrapport.

Bij de gemeentegrenzen zou de Stichting graag bordjes geplaatst zien worden met de tekst: “Wij zijn een Fairtradegemeente” zoals dat ook elders bij gemeenten geplaatst wordt. Destijds heeft het vorige College dit afgewezen, maar het lijkt goed om dat standpunt te heroverwegen.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om het zijn van een Fairtradegemeente aan de gemeentegrenzen duidelijker aan te geven? Dat geeft een positief beeld van de gemeente Westland. Zeker in een tijd waarin duurzaamheid en eerlijke handel steeds meer terrein wint, zou het in het kader van de Westlandpromotie best wel goed zijn om duidelijker aan te geven dat Westland een Fairtradegemeente is. De viering van het eerste lustrum in november met bordjes aan de gemeentegrenzen zou een goed gebaar zijn richting de Stichting.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top