skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Bredenel 4 te Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Bredenel 4 te Honselersdijk

Vraag 288 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft in het verleden vragen gesteld over Bredenel nr. 4 in Honselersdijk. Inmiddels zijn wij wederom benaderd door de voormalige eigenaar van Bredenel nr. 4. Deze ziet tot zijn ontzetting dat aan de Bredenel dezelfde nieuwe eigenaar aan wie Bredenel nr. 4 verkocht is moeten worden, een kavel aanbiedt met, naar verwacht wordt, een burgerbestemming met de mogelijkheid om daarop een woning te bouwen. De voormalige eigenaar van Bredenel nr. 4 begrijpt er niets meer van.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande gang van zaken uw College bekend en dat met name een bouwkavel wordt aangeboden?
  • Hoe is dat te rijmen met de dwangmatige verkoop zoals de vorige eigenaar van Bredenel nr. 4 deze heeft moeten doen aan degene die nu het kavel nota bene te koop aanbiedt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top