skip to Main Content

Vragen aan College inzake chaos afvalinzameling duurt voort

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

11 oktober 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake chaos afvalinzameling duurt voort

 

Vraag 1123 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het blijft klachten regenen over de wijze waarop het afval op dit moment wordt ingezameld. Bijgaand foto’s zoals die aan ons werden toegezonden en die horen bij onderstaande berichten. Dit is slechts een willekeurige greep.

bijlage artikel 42-vraag 1123 foto’s chaos afvalinzameling

De volgende teksten komen tot ons:

“Nu is mij opgevallen dat de ringen van de PBD-zakken zijn verwijderd, o.a. aan de Zandeveltweg (t.h.v. nr. 8 en 47) en de Wagenaarhof (t.h.v. nr. 9 )in ‘s-Gravenzande. Heeft de gemeente dit gedaan? En zo ja, waarom is dit niet gecommuniceerd?
Is dit door derden gedaan? Hoe kan het dan dat de Gemeente ringen gebruikt die anderen zo makkelijk kunnen verwijderen? Wat gaat de gemeente doen om te voorkomen dat het a.s. donderdag een puinhoop wordt, wanneer de zakken lukraak op de grond worden gezet.”

En
“Kijk vanavond eens bij het inzamelpunt voor plastic bij het Tollenspark. Wij telden hedenavond om 18.00 uur 30 zakken naast de bakken . Schandalig. Daarnaast liggen de ringen voor het ophangen van de plastic zakken aan de Naaldwijkseweg nog op de grond. Wij zijn er klaar mee en doen het plastic nu in het restafval.”

En
“Moet het echt deze kant op met het idee van wethouder Snijders? De bakken van het milieu eiland zitten om de haverklap vol en als het aan palen gehangen wordt ook, plus dat al diverse zakken her en der zag liggen langs de bosjes.
Ik blijf tot nu toe bellen en mailen maar, eens stop daar ook mee. Moet die man maar eens wijzer worden. We moeten meer betalen krijgen zelf meer werk te doen, dan hoort hij voor goede voorzieningen te zorgen.”

En
“De ambtenaren die het systeem hebben bedacht gescheiden ophalen afval zijn niet bepaald een van de slimsten. Zie bijlage foto. Hoe haal je het in je hoofd om een ring te monteren om een lantarenpaal welke bij een parkeerplaats staat. Het is al een probleem om je auto in het parkeervak te krijgen en uit te stappen.”

En een reactie van het Meldpunt richting onze inwoners:

“U heeft een melding gemaakt over een volle verzamelcontainer.
De verzamelcontainer wordt zo spoedig mogelijk geleegd. Misschien kunt u uw afval nog wel kwijt in een andere verzamelcontainer in de buurt. Is dit niet het geval, neemt u uw afval dan weer mee naar huis en probeert u het later nog eens.”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe gaat het College al deze klachten oplossen?
  • Op welke wijze wordt in de nabije toekomst dit soort klachten voorkomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top