skip to Main Content

Vragen aan College inzake chaos en klachten afvalinzameling gaan door

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 oktober 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake chaos en klachten afvalinzameling gaan door

 

Vraag 1137 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig trachtte bij het vragenuurtje bij de raadsvergadering van 26 oktober 2021 een vraag te stellen over de voortgaande mistoestanden op het gebied van afvalinzameling. De vragen werden geweigerd omdat de burgemeester deze niet dringend genoeg vond. In feite probeerde hij onze afvalwethouder Snijders uit “de politieke wind” te houden.

Uiteraard is er wel sprake van spoed, alleen al vanwege de enorme hoeveelheid terechte klachten die onze inwoners hebben. Het gevolg is natuurlijk dat er niets wijzigt en de chaos doorgaat en wellicht alleen maar groter wordt.

Onze fractie kreeg uit Maasdijk bijgaande brief toegezonden, zonder datum, vol spelfouten, doorgestreepte zinnen en foute data en informatie. Hoe is het mogelijk dat dit soort brieven huis-aan-huis bezorgd worden. Hiermee wordt toch een volstrekt verkeerd visitekaartje afgegeven.

Ook kregen we uit De Lier en ‘s-Gravenzande toegezonden foto’s waaruit blijkt de reeds voorziene verspreiding van afval vanuit de zakken. De brief uit Maasdijk en een foto gemaakt bij de Uitterlier in de Lier worden bij deze vraag gevoegd.

Bijlage artikel 42-vraag 1137 foto opengescheurde zakken en brief

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden dit soort foute brieven verspreid?
  • Wat gaat het College er verder aan doen om dit soort wanvertoningen te voorkomen?
  • Wat gaat het College concreet doen aan het zelf veroorzaken van zwerfafval door opengescheurde zakken etc.?
  • Als dit zo doorgaat, is het College dan niet met Westland Verstandig eens dat er een blunder begaan werd door deze wijze van inzamelen in te voeren en wanneer is het moment aangebroken dat ook het College dat inziet en een andere wijze van inzamelen invoert (hetgeen kan)?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top