skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake deelname Westland aan groot nationaal park

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake deelname Westland aan groot nationaal park tussen Hoek van Holland en Noordwijk van Dunea

 

Vraag 235 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Recent is een ambitieus plan bekend gemaakt om de gehele kustlijn en het duingebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk om te vormen tot een nationaal park. Dat nationaal park bestaat dan uit alle natuurgebieden, landgoederen en recreatiegebieden die tussen Hoek van Holland en Noordwijk liggen. Ook de betrokken gemeenten zouden daarin gekend zijn en zouden verzocht zijn aan het project mee te werken.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met het initiatief en neemt de gemeente Westland deel? Op welke wijze vindt die deelname plaats?
  • Wat is er tot nog toe bekend binnen het College daar tot nog toe geen mededelingen aan de Raad gedaan zijn in welke zin dan ook?
  • Is het College aanwezig bij de presentatie van het plan en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een dergelijk plan positief is voor natuur en ook voor nog beter gebruik van het gebied voor de inwoners van Westland?

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top