skip to Main Content

Vragen aan College inzake eenden met botulisme in de Breelee

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

11 juli 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake eenden met botulisme in de Breelee

 

Vraag 013 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal bewoners uit De Lier die twee eenden met botulisme uit de Breelee gehaald hebben. Een van de eenden ligt bij de woonboot bij de Kijckerweg 112a en een ligt bij de Heulstraat 1. Inmiddels is opgeruimd in de grijze bak. Meldingen bij de gemeenten leiden ertoe dat de gemeente langs zou komen, maar ze zijn niet geweest.

Ook meldingen bij Delfland leiden tot niets omdat de Breelee geen zwemwater is, maar dat is natuurlijk ook niet juist omdat tijdens de Local Swim de Breelee wel zwemwater is. De bewoners worden dus van het kastje naar de muur gestuurd, zonder dat er iets aan het probleem gebeurt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om voor wat betreft dode wilde dieren in zowel water als op het land, een betere opvolging van meldingen te laten plaatsvinden zodat daadwerkelijk problemen verholpen worden en mogelijkerwijs erger voorkomen wordt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top