skip to Main Content

Vragen aan College inzake fluittoon winkelcentrum ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake fluittoon winkelcentrum ‘s-Gravenzande

Vraag 366 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen nog steeds klachten binnen over een fluittoon die komt uit het winkelcentrum ’s-Gravenzande. Vrijdagmiddag 4 augustus jl. werden wederom klachten naar voren gebracht en blijkbaar is de fluittoon harder bij stevige wind. Dit leidt tot irritatie bij omwonenden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om richting de ontwikkelaar/gebruiker van het winkelcentrum nu echt afdoende maatregelen te nemen zodat de fluittoon stopt?
  • Waarom worden meldingen van die fluittoon niet zodanig opgepakt en uitgevoerd dat daarmee het irritante geluid stopt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top