skip to Main Content

Vragen aan het College inzake gang van zaken Nachtegaalstraat in de nacht van 17 op 18 oktober 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Verzoek om inlichtingen ingevolge artikel 43 Reglement van Orde

Betreft: gang van zaken Nachtegaalstraat in de nacht van 17 op 18 oktober 2016

 

Edelachtbaar College,

De Nachtegaalstraat is op 18 oktober jl. te circa 5.00 uur in de ochtend opgeschrikt door een harde knal en naar verluidt zou er een politie-inval zijn geweest op het perceel Nachtegaalstraat nr. 27. De buurtbewoners wisten van niets en weten nog steeds niet wat er gaande is. Op WhatsApp zijn wel uitvoerige beschrijvingen gegeven door buurtbewoners die allerlei zaken waarnamen en vreselijk ongerust waren wat er gebeurde omdat het grotendeels politie in burgerkledij en met gewone auto’s –is achteraf geconstateerd- betrof. Ook nu nog ten tijde van het dicteren van deze vraag, heeft geen van de bewoners iets vernomen noch van politie noch van de wijkagent noch van de sociaal makelaar noch –en dat had toch op zijn minst op zijn plaats geweest- van de burgemeester. De buurtbewoners zijn daar ernstig ongerust maar ook verdrietig over. Goed dat er actie wordt ondernomen, maar communiceer in ieder geval achteraf of direct na de inval.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom heeft de burgemeester geen contact opgenomen gisterochtend met bewoners en duidelijkheid gecreëerd in wat er gaande is?
  • Waarom worden de bewoners in het ongewisse gelaten wat er gaande is? Zij maken zich vreselijk ongerust, zeker gezien het knalgeluid en de bewegingen van in het zwart gehulde mensen met kappen over hun hoofd.
  • Gaat de burgemeester nog contact opnemen met de buurt om een en ander te verduidelijken en ook te verklaren waarom niet deugdelijk gecommuniceerd is?

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top