skip to Main Content

Vragen aan College inzake gaten Marktplein ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

21 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gaten Marktplein ‘s-Gravenzande

 

Vraag 1215 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt herhaaldelijk door mensen benaderd die erop wijzen dat op het Marktplein in ’s-Gravenzande als de palen eruit zijn, er open gaten zijn waar zij dan met hun stok of met een rollator in terecht komen. Zou er naar gekeken kunnen worden om daar een dop op te maken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Zou er naar gekeken kunnen worden om daar een dop op te maken?
  • Wanneer kan een en ander worden aangepakt?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top