skip to Main Content

Vragen aan College inzake gebruik nieuwe winkelcentrum

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gebruik nieuwe winkelcentrum

Vraag 374 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door toekomstige bewoners van het Hart van ’s-Gravenzande. Een aantal volgens ons terechte problemen worden aangevoerd.

De navolgende vragen:

  • Blijkbaar wordt in de parkeergarage maar 1.5 uur gratis parkeren toegestaan, terwijl op het parkeerdek van de Tuinen dat 3 uur is. Waarom is dit zo en is het ook niet gewenst om in ’s-Gravenzande langer parkeren toe te staan zonder te betalen?
  • Wat wordt er gedaan aan compensatie nu het Graaf Florisplein voorlopig niet gebruikt kan worden als parkeerterrein, verhuizers hun auto’s kwijt moeten en ook toeleveranciers druk in de weer zijn bij de appartementen? Op dit moment is er een te grote parkeerdruk.
  • Heeft uw College daar maatregelen voor getroffen of wil het College die gaan treffen op korte termijn?
  • Voorts blijkt de hellingbaan op en af naar de berging per fiets gevaarlijk en aanrijdingen met auto’s dreigen. Is het College bereid om hier direct zelf maatregelen voor te nemen of op de bouwer/ontwikkelaar haar invloed aan te wenden om een en ander structureel verbeterd te krijgen? Hoe kan deze onveilige situatie de gemeentelijke toets doorstaan hebben?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top