skip to Main Content

Vragen aan College inzake gedeeltelijk herstel van openbaar vervoer verbinding door Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

21 maart 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gedeeltelijk herstel van openbaar vervoer verbinding door Monster

Vraag 073 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie blijft hameren op gedeeltelijk herstel van de openbaar vervoer verbinding door Monster en niet om Monster heen. Bijgaande e-mail ontvingen wij van een inwoner van Monster:

“Sinds september 2021 kan ik niet meer naar Den Haag met de bus.
Het is niet mogelijk om de Emmastraat veilig over te steken.
En na al die jaren is er nog steeds niets verbetert met de onveiligheid van de deze beruchte situatie. Nog steeds geen aan passingen of verbeteringen. Na al die jaren!
Met de Heijdselijn is voor mij niet mogelijk om bij de bushalte te komen.
Aangezien de Heijdselijn niet op de uren rijdt wanneer ik ergens heen zou willen en moeten gaan. Vooral in de avonduren niet. En in de vroege morgen ook niet.
Voel mij met openbaar vervoer een gevangene in Monster.”

Het College en met name wethouder Varekamp heeft al diverse malen verbetering en aanpassingen toegezegd, maar het komt er maar niet van.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wanneer wordt nu echt zichtbaar dat in Monster iets gedaan wordt aan de verslechter openbaar vervoerssituatie?
  2. Dit probleem is urgent. Is het College het daarmee eens?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top