skip to Main Content

Vragen aan College inzake gemis aan openbare watertappunten in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gemis aan openbare watertappunten in Westland

 

Vraag 088 2022-2026

Edelachtbaar College,

Zeker nu bij dit warme weer krijgt onze fractie veel navraag over het gemis aan openbare watertappunten in Westland. In gemeenten zoals Midden-Delfland is dat veel beter geregeld en staan die watertappunten er op vele plekken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan de wethouder bezien of in Westland meer watertappunten gecreëerd kunnen worden en ook wat de kosten daarvan zijn? Of zouden de kosten gedragen kunnen worden door het waterleidingbedrijf?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top