skip to Main Content

Vragen aan College inzake gevaarlijke fietsverbinding in Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders|
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gevaarlijke fietsverbinding in Maasdijk

Vraag 089 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is herhaaldelijk benaderd de afgelopen tijd over een gevaarlijke fietsroute in Maasdijk rondom het bedrijf Hofman. Foto’s worden bijgevoegd. Blijkbaar zijn er op het fietspad bloembakken gezet, is er een hek wat ’s avonds een stukje open staat om fietsers door te kunnen laten gaan en er is geen duidelijkheid hoe de doorgaande fietsroute loopt.

Onze fractie is ter plekke geweest en heeft ook een en ander gezien en zag fietsers inderdaad langs bloembakken heenrijden, het hek wat een stukje open staat passeren, maar ook het fietspad moeten verlaten bij de rotonde en Honderland oprijden omdat ze niet weten waar ze heen moeten. Dit is een onwenselijke en ook zelfs gevaarlijke situatie omdat het op zich laat wachten dat er ernstige ongevallen gaan gebeuren. Dit moet snel eindigen. Niet duidelijk is hoe de situatie ter plekke qua eigendom zit vanwege ook de aanwezigheid van een hek op een blijkbaar openbaar stuk, bloembakken op een openbaar fietspad die daar niet horen etc. Ook niet duidelijk is wie die heeft aangebracht.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande situatie zoals deze ook blijkt uit de foto’s?
  • Wat gaat het College hieraan doen om in ieder geval het doorgaande fietspad te beveiligen en wie heeft hier wat gedaan, met andere woorden wat is van de gemeente en wat is van de ondernemer? Die vraag geldt te meer nu de borden Maasdijk blijkbaar binnen de hekken staan en ook het doorgaande fietspad blijkbaar achter een hek loopt met ook daar verkeersborden. Is het juist dat deze verkeersborden aangeven dat het een openbare weg is?
  • Fietsers steken plotsklaps de afslag te Maasdijk op omdat fietsers niet weten waar ze moeten fietsen en waar ze kunnen oversteken. Het is de bedoeling om het oude Blauwhek op te fietsen, maar door de bloembakken wordt dat ontmoedigd. Wie heeft die bloembakken daar neergezet? Daardoor ontstaat een bizarre situatie waardoor fietsers automatisch de dijk op fietsen en dat is hoogst gevaarlijk.

In ieder geval dient de huidige situatie snel aangepakt te worden en het College wordt verzocht om gelijk met de beantwoording van deze vraag tot actie over te gaan omdat de huidige situatie onaanvaardbaar is.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top