skip to Main Content

Vragen aan College inzake gevaarlijke situaties door de zakken aan de lantaarnpalen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

23 november 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gevaarlijke situaties door de zakken aan de lantaarnpalen

 

Vraag 1147 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Nog steeds komen bij ons iedere dag foto’s binnen van gevaarlijke situaties door de zakken aan de lantaarnpalen. Bijgaand foto’s van de Anthurium in De Lier.

bijlage artikel 42-vraag 1147 foto’s Anthurium

Bijgaand antwoord is uit het Meldpunt gekomen aan een andere bewoner die de gemeente erop attent maakte dat de ringen op een onveilige plek hingen. Aangegeven wordt: “Het plaatsen van de kroonringen is aanbesteed aan een aannemer die de ringen strategische ophangen. Deze ringen gaan we niet verplaatsen. Hiermee is u melding afgehandeld”.

bijlage artikel 42-vraag 1147 antwoord Meldpunt

Nog los van de spelfouten is dit natuurlijk geen antwoord op een door een inwoner gestelde vraag. De kroonringen hangen op kruispunten. Blijkbaar wordt de bewilliging van de coalitiepartijen, aangevuld met enkele kleine partijen, nu uitgebuit en wordt aangegeven dat het de politieke wens is om dit soort situaties in Westland te creëren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer gaat het College ingrijpen in dit soort situaties waar bij het Meldpunt ook klachten van binnenkomen, maar waar het Meldpunt verder niets mee doet?
  • Waarom is er niet beter uitgekeken bij het plaatsen van de ringen aan de lantaarnpalen zodat dit soort situaties voorkomen kunnen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top