skip to Main Content

Vragen aan College inzake gewenste verdere aanscherping verkeersregels centrum ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

3 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gewenste verdere aanscherping verkeersregels centrum ‘s-Gravenzande

 

Vraag 097 2022-2026

Edelachtbaar College,

Zondagmiddag jl. gebeurde er wat al langer voorzien werd. Een scooter reed een kind aan op de hoek Marktplein / Graaf Willem II-straat. In het algemeen scheuren scooters met grote snelheid en soms hard geluid door het centrum van ‘s-Gravenzande en trekken zich weinig aan van verkeersregels en passen zich ook niet aan aan grote druktes van voetgangers. Vaak is ook niet echt duidelijk wat wel en wat niet mag volgens de borden.

De volgende vragen:

  • Is het College bereid om scooters uit het centrum rond het Marktplein te weren, waardoor ze gedwongen worden met de scooter aan de hand delen van het ‘s-Gravenzandse centrum te passeren?
  • Kan (nog) duidelijker worden aangegeven wat wel en wat niet mag en mogelijkerwijs dat te herhalen op diverse plekken in het ‘s-Gravenzandse centrum en niet alleen bij het inrijden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top