skip to Main Content

Vragen aan College inzake handhaving vrachtwageninrijverbod Kruisbroekweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake handhaving vrachtwageninrijverbod Kruisbroekweg Naaldwijk

Vraag 488 2018-2022

Edelachtbaar College,

Gisteravond vond de informatiebijeenkomst plaats over de reconstructie Kruisbroekweg-Middel Broekweg. Met veel moeite is een vrachtwageninrijverbod van de Kruisbroekweg ingevoerd, maar de bewoners klagen dat er absoluut geen handhaving plaatsvindt. Daardoor is het mogelijk dat vrachtwagens blijven rijden en ook ikzelf heb toevallig een aantal vrachtwagens zien rijden die bepaaldelijk geen bestemmingsverkeer zijn. Dit moet eindigen en er moet duidelijk gehandhaafd worden door ofwel menselijke handhaving door politie en/of BOA’s ofwel door het plaatsen van camera’s. Enkel op deze wijze kan blijkbaar naleving worden afgedwongen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om de handhaving beter te regelen en is het College ook bereid om bij de politie aan te dringen op eventueel camera’s dan wel andere voorzieningen waardoor handhaving beter geregeld is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top